Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1262

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 101

720,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 101

900,000đ

#1261

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 113

800,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 113

1,000,000đ

#1260

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 58

320,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 58

400,000đ

#1258

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

150,000đ

#1257

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 83

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 83

300,000đ

#1256

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 90

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 90

250,000đ

#1254

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 90

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 90

550,000đ

#1252

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 62

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 62

200,000đ

#1251

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 79

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 79

250,000đ

#1250

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 62

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 62

250,000đ

#1249

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 69

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 69

300,000đ

#1248

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 75

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 75

300,000đ

#1247

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 78

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 78

300,000đ

#1246

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 79

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 79

300,000đ

#1245

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

500,000đ

#1244

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 69

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 69

300,000đ