Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1483

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 129

720,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 129

900,000đ

#1482

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 98

800,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 98

1,000,000đ

#1480

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 98

720,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 98

900,000đ

#1479

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 57

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 57

250,000đ

#1478

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

500,000đ

#1477

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 99

1,680,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 99

2,100,000đ

#1475

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 98

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 98

1,500,000đ

#1474

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 58

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 58

300,000đ

#1473

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

1,040,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

1,300,000đ

#1472

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 120

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 120

550,000đ

#1468

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 38

40,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 38

50,000đ

#1466

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 60

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 60

500,000đ

#1465

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 65

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 65

200,000đ

#1462

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 84

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 84

200,000đ

#1461

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 83

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 83

200,000đ

#1460

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 83

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 83

200,000đ