Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1144

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 89

176,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 89

220,000đ

#1143

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

1,120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

1,400,000đ

#1142

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 59

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 59

200,000đ

#1141

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 69

480,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 69

600,000đ

#1139

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 110

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 110

2,000,000đ

#1138

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

2,000,000đ

#1137

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

2,000,000đ

#1136

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 113

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 113

2,000,000đ

#1135

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 97

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 97

550,000đ

#1133

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 69

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 69

200,000đ

#1132

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

560,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

700,000đ

#1131

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

640,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

800,000đ

#1130

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 103

960,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 103

1,200,000đ

#1129

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,520,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,900,000đ

#1128

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

500,000đ

#1127

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

480,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

600,000đ