Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1220

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 130

800,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 130

1,000,000đ

#1219

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 130

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 130

2,000,000đ

#1216

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,280,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,600,000đ

#1215

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 42

280,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 42

350,000đ

#1210

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 50

960,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 50

1,200,000đ

#1209

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 96

720,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 96

900,000đ

#1207

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 77

176,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 77

220,000đ

#1205

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

1,500,000đ

#1202

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 54

160,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 54

200,000đ

#1201

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 113

600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 113

750,000đ

#1200

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 59

550,000đ

#1199

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 69

280,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 69

350,000đ

#1198

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 80

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 80

500,000đ

#1195

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

150,000đ

#1194

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

150,000đ

#1193

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 77

150,000đ