Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#995

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

920,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

1,150,000đ

#994

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

880,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

1,100,000đ

#993

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 110

1,040,000 ATM

Xem chi tiết
lỗi shinwa...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 110

1,300,000đ

#991

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 70

100,000đ

#990

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 71

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 71

100,000đ

#989

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 78

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 78

150,000đ

#988

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 78

120,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 78

150,000đ

#987

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#985

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#980

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#979

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#978

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#976

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

100,000đ

#973

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

250,000đ

#972

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 82

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 82

250,000đ

#971

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 94

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 94

550,000đ