Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1123

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 106

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
ttgt c12 ntgtc2...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 106

1,500,000đ

#1019

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 60

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 60

500,000đ

#903

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

3,200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

4,000,000đ