Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1397

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 106

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 106

1,500,000đ

#1376

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

2,800,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

3,500,000đ

#1338

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

2,000,000đ

#1177

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 100

1,760,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 100

2,200,000đ