Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#751

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

16,000,000 ATM

Xem chi tiết
gần full 16, full tinh luyện 9...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

20,000,000đ

#739

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 100

960,000 ATM

Xem chi tiết
ttgt c11 có ntgtc2...

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 100

1,200,000đ