TÀI KHOẢN NINJA SỐ #1226

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: .

1,600,000 ATM
2,000,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: .