TÀI KHOẢN NINJA SỐ #1228

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: .

1,200,000 ATM
1,500,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: .