TÀI KHOẢN NINJA SỐ #1486

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 130

Thông tin: .

1,680,000 ATM
2,100,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 130

Thông tin: .