TÀI KHOẢN NINJA SỐ #1493

NINJA SCHOOL

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 91

Thông tin: kunai lv91 sv2 full12 sét 7x , sói trắng ..

280,000 ATM
350,000 CARD

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 91

Thông tin: kunai lv91 sv2 full12 sét 7x , sói trắng ..

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: