TÀI KHOẢN NINJA SỐ #19

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

Thông tin: Quạt 76 sv2 , vk+9, full+9, còn 50tr yên

160,000 ATM
200,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

Thông tin: Quạt 76 sv2 , vk+9, full+9, còn 50tr yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: