TÀI KHOẢN NINJA SỐ #22

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 75

Thông tin: Quạt 75 sv2 vk+8,full+8, còn 19tr yên

136,000 ATM
170,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 75

Thông tin: Quạt 75 sv2 vk+8,full+8, còn 19tr yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: