TÀI KHOẢN NINJA SỐ #27

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 75

Thông tin: Quạt 75 sv2 vk+9, 3m9,full+8, còn 5tr6 yên

160,000 ATM
200,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 75

Thông tin: Quạt 75 sv2 vk+9, 3m9,full+8, còn 5tr6 yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: