TÀI KHOẢN NINJA SỐ #657

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 89

Thông tin: quạt lv89 sv4 vk8 5m10 4m8 1m12 sói trắng , 65m yên

240,000 ATM
300,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 89

Thông tin: quạt lv89 sv4 vk8 5m10 4m8 1m12 sói trắng , 65m yên