TÀI KHOẢN NINJA SỐ #666

NINJA SCHOOL

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

Thông tin: Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000

96,000 ATM
120,000 CARD

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

Thông tin: Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000