TÀI KHOẢN NINJA SỐ #667

NINJA SCHOOL

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

Thông tin: kunai sv2 lv50 vk11 Full 8,9

96,000 ATM
120,000 CARD

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

Thông tin: kunai sv2 lv50 vk11 Full 8,9

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: